Nieuws archief

De start van PluZorg:

Pluzorg bijeenkomst

Op 21 maart was er voor alle medewerkers van PluZorg een bijeenkomst in schouwburg Het Park in Hoorn. Hier spraken Wouter Hart en Ruud Klarenbeek over het werken vanuit ‘de bedoeling’.
De komende tijd zal het binnen PluZorg dan ook gaan om ‘De bedoeling’. Hebben wij deze scherp en hoe zorgen we dat we hier dichtbij blijven?
Een kort impressie van deze avond is te zien in het volgende filmpje:

Klik hier voor uitgebreid verslag van deze avond.
Maart 2022)

PluZorg bruist van energie bij ‘de bedoeling’

[Hoorn] Op de eerste lentedag, 21 maart vierde PluZorg in Schouwburg Het Park in Hoorn de eerste gezamenlijke bijeenkomst voor haar medewerkers. De fusie tussen Het Zorgerf, Heemz.org en PROV Jeugd en Gezin, tot de nieuwe organisatie PluZorg vond officieel al plaats op 1 januari 2022 bij de notaris, maar nu kon iedereen elkaar echt fysiek gaan ontmoeten.
Daarom waren er ook meerdere informele momenten, zodat de ruim 120 nieuwe collega’s van de diverse zorgbedrijven contact met elkaar konden leggen en hun ideeën konden uitwisselen. Voor de kern van de avond waren Wouter Hart van Verdraaide organisaties en Ruud Klarenbeek, voormalig directeur/bestuurder van de JP van den Bent stichting uitgenodigd. Zij vertelden hun praktijkvoorbeelden bij het werken vanuit de bedoeling.

Sturen op geluk en werken vanuit de bedoeling

Bestuurder Jan Steven van Dijk startte op uitnodiging van dagvoorzitter Judith de Geus met in het kort de ambitie van PluZorg. “Er is een nieuwe organisatie geformeerd, zodat aangesloten organisaties elkaar kunnen versterken en zo meer middelen beschikbaar houden voor de directe zorg. Met name door cliënten en medewerkers centraal te stellen en te sturen op hun geluk. Niet vanuit een protocol, maar vanuit de bedoeling. Op die manier wil PluZorg de beste zorgverlener zijn en daarmee ook de beste werkgever.” Als voormalig ‘wethouder van geluk’ is hij zich bewust van hoe welbevinden en het deel uit maken van de gemeenschap kunnen bijdragen aan duurzaam geluk.

Hoe hebben medewerkers deze avond ervaren?

De drive om die ambitie waar te maken was voelbaar deze avond. Men kreeg energie van deze interactieve verhalen.
Joëlle Leydes, werkzaam op Het Zorgerf Waarland: “Het verhaal van Wouter Hart was heel herkenbaar. Hij gaf direct herkenbare voorbeelden, waarin ik het werken op Het Zorgerf herken, oplossingen zoeken voor situaties waar geen protocol op de schrijven valt. Na de pauze vond ik de lezing van Ruud Klarenbeek iets taaiere kost. Door zijn soms zwart/witte stellingen stond ik wel direct ‘aan’. Hij zette mij aan het denken. Na afloop ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij triggerde mij vooral doordat hij startte met “De nieuwe JP van den Bent worden, dat gaat je niet lukken”. Ik zou het als compliment zien wanneer een organisatie op jouw organisatie wil gaan lijken. Maar zijn uitleg hierbij is dat een kopie niet werkt, het moet je eigen manier worden die bij jouw situatie, bij jouw mensen hoort. Ik heb een geweldige avond gehad. Ik heb veel nieuwe collega’s gesproken en hun tips opgeschreven in het uitgereikte notitieboekje.”

Ook Paul Medema van Heemz.org is verder geïnspireerd geraakt door deze avond. Wouter zijn verhaal over de zwemles is hem sterk bijgebleven: iedereen krijgt dezelfde zwemles, maar niet iedereen hoeft evenveel zwemkurkjes om zijn of haar buik te hebben. “Met ruim vijftig zorgbedrijven wil je per bedrijf uniek blijven en geen kopie zijn van elkaar. Het werken vanuit de bedoeling spreekt onze medewerkers aan: je vooral richten op de zorg, zonder al te veel randactiviteiten. Deze manier van werken wordt herkend, maar ik vind dat wij nog wel kritisch naar onszelf moeten blijven kijken. Doordat we nu PluZorg zijn kunnen we vanaf de werkvloer ‘kruisbestuiving’ organiseren tussen onze zorgbedrijven. Hierbij gaan we goed kijken wat bij ons als nieuwe organisatie past. De vraag ‘Zou je het thuis ook zo doen?’ is een mooie om daarbij mee te nemen.”

Nina Nesselaar van de dagbesteding wil ook graag haar ervaring met ons delen. “De inhoud van deze avond laat ons weer even goed kijken naar hoe wij ons werk doen. Zijn we soms te beschermend? Een andere manier van werken vraagt ook om een andere manier van verantwoordelijkheid nemen en uiteraard wel op de veiligheid letten. Je moet je altijd beseffen welk doel je voorop stelt. De weg naar je doel kan je op verschillende manieren aanvliegen. Ik ben ook heel benieuwd wat de raakvlakken zullen zijn tussen ‘Anders Vasthouden’ en Triple C.” Op de vraag of zij anders naar haar werk is gaan kijken zegt Nina: “Niet echt anders, maar ik ben mij wel heel bewust van de geluksmomenten van onze cliënten. Afgelopen week ging ik met een cliënt op bezoek bij een andere vorm van dagbesteding en toen sprak die cliënt letterlijk uit dat ze daar ‘echt zo gelukkig van wordt’. Dat één zo’n verandering zoveel verschil kan maken. Op dat moment is je cliënt blij en wordt je er zelf ook blij van dat je voor iemand het verschil kunt maken. Dat is waar we het voor doen.”

Vooruitblik

De komende tijd zal het binnen PluZorg dan ook gaan om ‘De bedoeling’. Hebben wij deze scherp en hoe zorgen we dat we hier dichtbij blijven?

Kerstfeest in Aartswoud

Op zaterdag 10 december 2022 ontvingen wij onze medewerkers, vrijwilligers en medewerkers van aangesloten zorgbedrijven op onze nieuwe locatie in Aartswoud voor een kerstborrel. Het dorp was in dit weekend omgetoverd tot Kerstdorp. Het Zorgerf Aartswoud droeg hier een steentje aan bij, want de tent werd het hele weekend ook gebruikt voor de Kerstfair. De bij ons gemaakte kerstversieringen en kerstkaarten werden in onze winkel verkocht en hier was veel belangstelling voor. Als intermezzo werd er door de coördinatoren een kerstspel opgevoerd.

Kerstborrel kerstspel

Inspiratiepakket Heemz.org

De bij PluZorg aangesloten zorgbedrijven van Heemz.org ontvangen deze dagen allemaal een inspiratiepakket met daarin onder andere de nieuwe vlag van Heemz.org. Hoeveel heb jij er al gezien? Zet de foto’s hiervan op Facebook en tag ons (Stichting PluZorg) voor een leuke actie!

Rundveemuseum op TV

November 2022 was Rundveemuseum Aat Grootes op tv bij de KRO-NCRV bij het programma ‘Binnenste buiten’. Ons Het Zorgerf Aartswoud is gevestigd bij dit Rundveemuseum.
#pluzorg

Klik hier om het programma terug te kijken.

Nieuwe locatie van Het Zorgerf in Aartswoud

November 2022: De zorgboerderij bij het Rundveemuseum in Aartswoud is per 1 november 2022 van de Prinsenstichting overgaan naar PluZorg. Dat werd in juli aangekondigd.
Klik hier om het artikel te lezen zoals dat in het Noord-Hollands Dagblad gepubliceerd is op 27 juli jl.

Na een periode van zorgvuldige voorbereiding en overdracht is de sleuteloverdracht op 1 november 2022 een feit.
Klik hier om meer te lezen in het persbericht met foto van de sleuteloverdracht.

Ineke Huibregtsen directeur Prinsenstichting draagt de sleutel over aan Jan Steven van Dijk bestuurder Pluzorg

Weidegang in Aartswoud met Caroline van der Plas

Op zondag 16 april mochten de koeien van het Rundveemuseum voor het eerst weer naar buiten. Voor deze gelegenheid had men BBB tweede kamerlid Caroline van der Plas uitgenodigd. Ze genoot van het groene landschap en de dieren rond ons Zorgerf Aartswoud. Tevens sprak zij haar waardering uit voor de combinatie van educatie, erfgoed, zorg en agrarische activiteiten op deze plek. Haar partij, de BBB wil graag die verbinding rond het groen sterk maken en houden; dat boeren en burgers elkaar kunnen vinden en met elkaar in gesprek gaan om te leren over het leven op de boerderij. Mensen vragen wel eens: “Waarom staan koeien bijvoorbeeld in de winter binnen?” Omdat het gras niet groeit als het onder de 10 graden is buiten. Dan krijgen de dieren binnen hun eten en staan zij warm. Dat leren zij als zij het de boer vragen.

IMG_3497 kopiëren

De combinatie van agrarische activiteiten en neven activiteiten ten behoeve van welzijn en het sociaal domein draagt zij een warm hart toe. De omgang met dieren en de natuur is goed voor iedereen, maar kan van nog grotere betekenis zijn voor onze doelgroep.
Als kanttekening zet zij wel dat we goed moeten kijken wat er nodig is en wat de hoofdactiviteit van het bedrijf blijft. “Bijvoorbeeld tien boerencampings in een regio is misschien wel teveel van het goede. Maar is er behoefte aan zorg of kinderopvang bij de boerderij? Dan moeten we kijken hoe we dit vorm kunnen geven zonder dat de huidige regelgeving knelt,” aldus Caroline van der Plas. Zij nodigt ons dan ook uit om kenbaar te maken als deze wet- en regelgeving ons in de weg zit en wij voorstellen hebben ter verbetering.

Klucht van de koe een enorm succes!

Het 10 jarig bestaan van het Rundveemuseum en de bijbehorende zorgboerderij (Nu Het Zorgerf Aartswoud) is eind juni gevierd met het opvoeren van een toneelstuk in het Westfries: ‘De Klucht van de Koe’ onder regie van Tim de Haan. De spelers kwamen uit de regio, waaronder onze eigen Corine,  coördinator van Het Zorgerf Aartswoud.

Klucht van de koe

Het was een enorm succes, meer dan 10 voorstellingen waren uitverkocht en het publiek heeft ervan genoten.

Landbouwdag Opmeer

Op maandag 7 augustus wordt de landbouwdag gehouden in Opmeer. Met zoveel zorgbedrijven op agrarische locaties mag PluZorg daar natuurlijk niet ontbreken. Wij zullen het publiek over onze activiteiten en mogelijkheden informeren bij onze stand. Onze cliënten en hun begeleiders zullen hier weer een gezellige dag beleven! Het programma is te vinden op de website van de landbouwdag. Klik hier om het programma te lezen.

Dupla en Het Zorgerf in de media

Op vrijdag 2 juni stond er een mooi artikel in het Noord-Hollands Dagblad met daarin de samenwerking tussen stichting Dupla en Het Zorgerf die cliënten ten goede komt.
Klik hier om het artikel te lezen.