Raad van Toezicht

De raad van toezicht (rvt)

De raad van toezicht houdt ‘vinger aan de pols’ bij het bestuur van onze stichting.

Onlangs hebben Tineke de Schepper en Marleen Wijnker onze rvt verlaten. Tineke heeft als lid en voorzitter haar sporen verdiend aangezien zij al haar zittingstermijnen heeft uitgediend. Marleen moest ons helaas verlaten omdat de werkdruk binnen haar bedrijf toenam. Wij zijn hen zeer erkentelijk en danken hen voor hun inzet de afgelopen jaren!

We hebben ervoor gekozen om alvast een extra lid te benoemen aangezien het einde van de zittingstermijn van Gert Meijer ook in zicht komt per 1 januari 2025.

De leden van de raad van toezicht:

Op onze vraag om nieuwe leden voor de raad van toezicht is in grote getalen gereageerd door kandidaten met vele goede kwaliteiten. Daarom hebben wij zelfs drie nieuwe mensen een plaats in de rvt kunnen bieden per 1 januari 2024.
Arjen Witte, Britt Mensink en Dieneke van der Meij zullen vanaf dat moment onze raad van toezicht versterken en met zittende leden Gert Meijer, Huub Hermans en Iwan Vlaar gaan samenwerken.

Arjen Witte RVT

Arjen Witte

Leden van de raad van toezicht:

Dieneke van der Meij rvt

Dieneke van der Meij

Britt Mensink rvt

Britt Mensink

Heb je een vraag voor de rvt? Neem dan contact met ons op.