Over PluZorg

PluZorg

PROV Jeugd & Gezin, Zorgerf Waarland en Heemz.org zijn per 1 januari 2022 met elkaar gefuseerd tot de nieuwe organisatie PluZorg. “Door deze intensieve verbinding met elkaar aan te gaan, kunnen wij bredere en kwalitatief goede zorg op maat blijven garanderen voor onze cliënten. Binnen de nieuwe organisatie wordt het bestuur op een eenvoudigere manier geregeld en kunnen scholing, het overleg met instanties en de administratieve taken gebundeld worden. Dit levert alle partijen op dat zij hun tijd en geld kunnen besteden zoals bedoeld is: aan de cliënten,” vertelt bestuurder Jan Steven van Dijk.

Werken vanuit dezelfde intentie

“In de afgelopen jaren is er tussen de drie stichtingen een steeds hechtere samenwerking ontstaan, waarbij elkaars kwaliteiten werden benut en werd ontdekt dat de intenties binnen de organisaties sterk overeen kwamen,” aldus Paul Medema, huidig bestuurder van Heemz.org. “De drie organisaties opereren globaal in dezelfde omgeving: tussen Texel en Amsterdam en er is een bepaalde overlap binnen de cliëntenpopulatie. Alle organisaties staan voor openheid, saamhorigheid en plezier. Zo leveren wij vraag gestuurd en op maat kwalitatief goede zorg vanuit een persoonlijke benadering. Wij willen graag optrekken als een grote familie waarin iedereen zich thuis voelt en erkend wordt.” 

Knelpunten zonder fusie

“De zorgorganisaties zijn betrekkelijk jong en zien groeipotentie binnen hun domein. Deze groeipotentie zou echter tot gevolg kunnen hebben dat administratieve processen en de formatie voor ondersteunende organisatieonderdelen onder druk komen te staan. Tevens is er de behoefte om de bestuurlijke kwetsbaarheid op te heffen en de kwaliteit van de zorg op een hoger plan te krijgen. Door samen te gaan worden deze zaken efficiënt geregeld,” legt Medema uit.

Eigenheid en kleinschaligheid blijft

Kampvuur gesprekken met de medewerkers hebben geleid tot een aantal uitgangspunten. Eén daarvan was dat de eigenheid en de kleinschaligheid van de organisaties behouden blijft. Van Dijk: “Cliënten en hun vertegenwoordigers zullen niets tot weinig van merken van de fusie. Zij blijven met dezelfde mensen in contact en krijgen alle kansen en mogelijkheden om te groeien in hun ontwikkeling. Medewerkers ervaren ook na de fusie een ‘platte’ organisatie waarin medewerkers elkaar zien als gelijkwaardige collega’s.”

PluZorg

De nieuwe organisatie gaat PluZorg heten. “Deze naam is gekozen omdat het staat voor pluriformiteit: een veelheid aan diversiteit. Zowel in de mogelijkheden die PluZorg te bieden heeft, als in de diversiteit aan hulpvragen van cliënten die samenkomen tot een aanbod binnen de organisatie. Tevens is het eerste deel van de naam een afkorting van het woord paraplu, want PluZorg vormt de overkoepeling van de drie bedrijven. En als laatste, wanneer je PluZorg leest, kan je ‘pluz’ ook als ‘plus’ lezen. Die ‘plus’ staat voor het feit dat wij samen meer kunnen bieden dan individueel,” laat Van Dijk weten.

Lees hier meer over onze missie, visie en strategie in het kort.

Lees hier de uitgebreide versie van onze missie, visie en strategie.

Klik hier voor foto’s van ons PluZorg kantoorteam.